Handhaving

Handhaving Bij de gemeente staat veiligheid hoog op de agenda. Uden heeft dan ook een team Toezicht Openbare Ruimte om, zoals de naam al zegt, toezicht te houden op de openbare ruimte. Een schone en veilige woon- en werkomgeving is voor iedereen belangrijk.

De gemeente wil graag hierover zoveel mogelijk transparantie beleid voeren. Dat wil zeggen: geef aan wat je wel en niet tolereert, handel daarnaar en zorg dat er een herkenbare lijn inzit.

 

Handhaving en toezicht

Openbare ruimte

Team toezicht openbare ruimte (TOR) houdt preventief toezicht in de openbare ruimte. Deze mag geen bekeuringen uitschrijven maar wel waarschuwen. Bij calamiteiten schakelt de toezichthouder openbare ruimte de politie of de buitengewone opsporingsambtenaar in. Een buitengewone opsporingsambtenaar is beëdigd door Justitie en bevoegd bekeuringen uit te schrijven voor bijvoorbeeld:

  • parkeren in het groen
  • het uitlaten van honden op plekken waar het niet is toegestaan
  • gevaarlijke verkeerssituatie
  • fietsen binnen het winkelgebied
  • illegaal dumpen van afval

Het doel van een buitengewone opsporingsambtenaar is uiteraard niet om zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven. In eerste instantie moet er een preventieve werking uitgaan van de aanwezigheid van een buitengewone opsporingsambtenaar. Dus mensen aanspreken op ongewenst gedrag en informeren over bepaalde regels.

Parkeren

Doordat er veel aspecten komen kijken bij het bieden van veiligheid, heeft de gemeente de parkeercontrole in de gemeente Uden per 1 juli 2009 uitbesteed aan SafeNed  B.V. in Uden. Door de inzet van SafeNed  kunnen de BOA's meer tijd besteden aan o.a. toezicht in het buitengebied, illegale reclame, verkeer en toezicht in het centrum. Door inzet van de TOR en BOA's kan de politie op haar beurt zich beter richten op de politietaken.

Veiligheid

Het team werkt nauw samen met de politie. Een goed voorbeeld is bij jaarlijkse evenementen, waarbij politie en de TOR samen waken voor de veiligheid van de bezoekers. Ook wordt er toegezien op ongeoorloofd gedrag in de openbare ruimte.

 

Heeft u overlast?

Met z'n allen zijn we in de gemeente Uden verantwoordelijk voor een aangenaam woon- en leefklimaat. Niet alleen de gemeente, maar ook de burger speelt hierin dus een belangrijke rol. De gemeente kan immers nu eenmaal niet altijd en overal controleren of alles in orde is. Met uw melding kan de gemeente ervoor zorgen dat Uden leefbaarder, schoner en veiliger wordt. Overlast in de kern van Uden kunt melden via de melding Openbare Ruimte.

Overlast in het buitengebied, Slabroek en Bedaf meldt u bij het handhavingsteam Buitengebeid, tel 0900-9965432 (24 uur bereikbaar).

 

Team toezicht openbare ruimte

Dit team is actief in de kern van Uden. Het team bestaat uit:

  • 1 teamcoördinator
  • 1 administratief ondersteuner
  • 1 toezichthouder openbare ruimten (TOR)
  • 5 buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's)

Zoeken

Volg ons